Tìm mẫu Biệt thự theo kích thước lô đất

  1. Diện tích

  2. Phong cách thiết kế

  3. Số tầng

  4. Mức đầu tư

  Tên của bạn:
  Số điện thoại:

  Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011206]

  Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011206]

  Khách hàng: (Anh) Trường   I   Địa chỉ công trình: Yên Sở, Hà Nội

  Mã hiệu công trình: NP32-011203 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

  Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011203]

  Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011203]

  Khách hàng: (Anh) Trường   I   Địa chỉ công trình: Long Biên Hà Nội

  Mã hiệu công trình: NP32-011203 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

   TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ LÔ PHỐ

   1. Chiều ngang chiều sâu

   2. Phong cách thiết kế

   3. Số tầng

   Tên của bạn:
   Số điện thoại:

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011233]

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011233]

   Khách hàng: (Anh) Tiến   I   Địa chỉ công trình: Đông Anh, Hà Nội

   Mã hiệu công trình: NP32-011233 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011239]

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng Tân Cổ Điển mái Pháp [NP32-011239]

   Khách hàng: (Anh) Khải   I   Địa chỉ công trình: Đan Phượng, Hà Nội

   Mã hiệu công trình: NP32-011239 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011238]

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011238]

   Khách hàng: (Chị) Huyền   I   Địa chỉ công trình: Sơn Tây, Hà Nội

   Mã hiệu công trình: NP32-011238 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011236]

   Thiết kế nhà lô phố 3 tầng hiện đại mái bằng [NP32-011236]

   Khách hàng: (Anh) Đạt   I   Địa chỉ công trình: Gia Lâm, Hà Nội

   Mã hiệu công trình: NP32-011236 I    ⇒ Bấm để gửi yêu cầu thiết kế theo mẫu

   1/2
   Xem đã lưu